Lansarea proiectului „Natura în şcoala mea”

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură, în calitate de beneficiar, împreună cu Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz Sfânta Maria”, în calitate de partener, implementează, începând cu luna aprilie, proiectul Natura în şcoala mea”, câştigător în cadrul Programului Spaţii Verzi”, componenta Spaţii verzi urbane”.

În cadrul proiectului se va amenaja şi reabilita spaţiul verde din curtea şcolii partenere, cu dimensiunea de 400 mp, cu arbori, arbuşti, răsaduri de flori, jardiniere, bănci, coşuri de gunoi, mese de şah şi scaune. Elevii vor participa în mod direct la această activitate, împreună cu personalul didactic al şcolii.

Elevii şcolii partenere vor participa la activităţi informative, ce vor avea ca temă protecţia mediului şi a resurselor naturale (gestionarea eficientă a deşeurilor menajere, economisirea apei şi a energiei, refolosirea materialelor reciclabile, reducerea poluării).

De asemenea, vor fi organizate ateliere care vor concentra pe componenta practică şi pe activităţi amuzante şi stimulante, precum:

  • refolosirea obiectelor reciclabile care se găsesc în orice casă – astfel, copiii vor învăţa că pot refolosi anumite materiale, contribuind la reducerea consumului resurselor şi protejarea mediului;
  • realizarea de mini sere de către elevi din materiale reciclabile (cutii carton, sticle plastic);
  • prezentarea pe înţelesul lor a surselor alternative de energie (puterea apei şi puterea vântului) – realizarea de mori de vânt şi de apă din materiale reciclabile;
  • jocuri de recunoaştere a diferitelor materiale naturale – copiii vor recunoaşte materialele legaţi la ochi, stimulându-le astfel şi abilităţile senzoriale.

Vor avea loc activităţi de curăţare a curţii şcolii cât şi a unui parc din apropiere, la care vor participa elevii, profesori, părinţi, voluntari, alţi membri ai comunităţii. Se vor amenaja 2 panouri în cadrul şcolii cu informaţii despre activităţile ecologice, se va amenaja un centru de colectare hârtie pentru elevi şi profesori, se va organiza o expoziţie de lucrări plastice cu tema educaţiei ecologice.

 

Advertisements